Page 4 - Taste&Enjoy-Leto-2019
P. 4

CONTENTS
    LIFE               EVENTS              EVENTS
    Vinárstvo Emiliana        To najlepšie           Grand opening
    je vegánske           zo Slovenska           nového klenotu
    s. 8               s. 14 – 16            s. 18 – 19
    NEW PRODUCTS           SEASON              SEASON
    Serena Ice, nové         Prosecco             Letné inšpirácie
    šumivé víno           s. 34 – 39            s Don Q
    s. 32 – 33                             s. 40 – 41

    GOOD TO KNOW           GOOD TO KNOW           GOOD TO KNOW
    Profil: Cabernet         Talianska káva          Kafa, po stopách pramatky
    Sauvignon            s. 44 – 47            všetkých káv
    s. 42 – 43                             s. 48 – 49

    DESTINATION           PEOPLE              TRENDS
    (Ne)známy            Dokonalosť            Klebety s vínom
    Istanbul             a detail             v hlavnej úlohe

    s. 56 – 61            s. 66 – 67            s. 68 – 72

    IMPRESSUM
    Názov titulu: Corner & Co. Taste & Enjoy · Periodicita: 3 – 4x ročne · Charakteristika: Časopis o pôžitkoch v kvalitnej gastronómii na Slovensku
    a vo svete v podaní Corner & Co. a ich obchodných partnerov · Formálna a obsahová štruktúra: Časopis je tematicky delený do kategórií: spoločnosť
    Corner & Co., gastronómia, ľudia, eventy, trendy a odporúčania, cestovanie a relax, šport, automobilizmus · Vydavateľ: Corner SK, spol. s r. o.,
    Krížna 12, 811 07 Bratislava, Slovensko, IČO/C.Reg.No: 31377971 , IČ DPH/VAT No.: SK2020303087. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
    vedenom Okresným súdom Bratislava 1, vložka 7477/B, oddiel: Sro. · Sídlo redakcie: Corner SK, spol. s r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04
    Bratislava · Inzercia a PR: Corner SK, spol. s r. o., Ing. Silvia Geiger Chládeková, e-mail: marketing@corner.sk · Šéfredaktorka: Ing. Silvia Geiger
    Chládeková · Jazyková redaktorka: Mgr. Vladimíra Kašíková · Grafická úprava: Mgr. Martin Uhrín, Matej Toman · Deň vydania: 3. 7. 2019
    Počet strán: 72 · Spôsob vydania: v elektronickej a tlačenej podobe · Náklad: 28 000 ks · Rozširuje: Corner SK, spol. s r. o.

    Všetky ceny uvedené v tomto časopise sú podľa maloobchodného cenníka spoločnosti Corner SK, spol. s r.o., vrátane DPH (20 % v SR)     2 | 2/2019      WWW.TASTEANDENJOY.SK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9