Page 5 - Taste&Enjoy-Leto-2019
P. 5

CONTENTS

                             Kto je Corner & Co.?
                             Corner & Co. je medzinárodná skupina spoločností v oblasti
                             špecializovanej gastronómie a segmentu „fine foods“ pôsobiaca
                             v strednej Európe. Spoločnosť s víziou, starostlivo budovaná a vedená
                             rodinou Chládekovcov, má medzičasom postavenie lídra v oblasti
                             gastronómie. História Corneru sa začala písať v roku 1994 vstupom na trh
           V sortimente Corner & Co.      slovenských vín a postupným vytváraním samotnej ponuky a dopytu
        nájdete špičkové produkty a delikatesy  kvalitných vín a delikates na Slovensku. Aktivity sa za dve desaťročia
       v rôznych cenových úrovniach – niekoľkotisíc  rozrástli do segmentov popredných medzinárodných vín, vínnych
        druhov vín, alkoholu, kávy, čaju, čokolád,  doplnkov, destilátov, kávy, čajov, čokolády, delikates, gastronomických
         delikates a nealkoholických nápojov.   technológií a iných produktov distribuovaných na trhoch Slovenska,
                             Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska.
          Inšpirujeme vás a vy nás...      Vedenie firmy
                             Corner & Co. je od svojho založenia, v roku 1994 ako Corner SK, spol.
                             s r. o., vedená ako mikrosvet v makrosvete, kde záleží na detailoch,
                             osobnom prístupe a na každom jednotlivcovi. Lebo celok je len taký silný
                             a výnimočný, ako je každá jeho časť. Zakladateľmi spoločnosti sú manželia
                             Július a Andrea Chládekovci. Dnes vo vedení skupiny, ktorá sa už dávno
                             rozrástla za hranice klasickej rodinnej firmy, pôsobí aj druhá generácia,
                             Richard a Silvia Chládekovci.
                             Spektrum
                             Corner zastrešuje celý reťazec obchodných a podporných aktivít. Všetko
                             sa začína výrobou a dizajnom vlastných produktov, nasleduje import
                             a export, strategický manažment, promptný obchodný tím, odborné
                             poradenstvo a servis, brand manažment a stratégie, marketing a služby
                             zákazníkom, podujatia a public relations, komplexný ekonomický
                             a finančný manažment, cez integrovaný IT systém, odbytovú politiku,
                             sofistikovanú medzinárodnú a lokálnu logistiku a distribúciu v rámci
                             takmer všetkých externých a vlastných predajných kanáloch, e-shopy,
                             vlajkové predajne a dizajnové degustačné miestnosti. Rozsah aktivít
                             Corner & Co. je širokospektrálny, s profesionálne fungujúcim informačným
                             systémom a vysokou mierou riadenia firemných procesov. Portfólio
                             Corner & Co. patrí dnes medzi najkvalitnejšie spomedzi medzinárodných
                             distribútorov v globálnom meradle.
           Staršie vydania časopisu
          Taste & Enjoy nájdete online na:    Svetový sortiment a selekcia
                             Štruktúru produktov Corner & Co. tvoria nielen svetové značky, ktoré
           www.tasteandenjoy.sk        sa k svojmu prémiovému postaveniu prepracovali vďaka dlhoročnému
         01 / Horizontal version
                             uznaniu a vyhľadávaniu odborníkmi a náročnou klientelou. Corner
                             zastupuje aj značky stredného segmentu s vynikajúcim pomerom ceny
                             a kvality. Každý produkt, ktorý je zaradený do portfólia, bol vopred
                             starostlivo podrobený hodnoteniam a testovaniam odborného tímu
                             Corner. Len vybrané produkty, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá,
                             dostanú „zelenú“. Takáto predselekcia garantuje, že ktorýkoľvek ponúkaný
                             produkt bude minimálne v štandarde očakávanom a vyžadovanom
          NAVŠTÍVTE NÁŠ ONLINE OBCHOD      zákazníkmi Corneru. Corner & Co. neustále pracuje na zintenzívnení
          WWW.WINEPLANET.SK           a zdokonalení svojich služieb a postavenia. Víziou Corneru je stať sa
                             neoddeliteľnou súčasťou každého ozajstného gastronomického zážitku,
                             posedenia s priateľmi, večierku či originálneho darčeku na trhoch, kde
                             pôsobí.

    CORNER & CO. KONTAKTY
                                 Predajňa vín
    Sídlo firmy – recepcia:  Gastronomickí klienti:    Wineplanet.sk
    office@corner.sk,     p. Zuzana Vajdová,      Stará Vajnorská 39,  Cenové hladiny:
    tel.: +421 2 4552 7661,  vajdova@corner.sk       831 04 Bratislava  €€€€€  0 – 10 €
    Stará Vajnorská 39,                             €€€€€  11 – 20 €
    831 04 Bratislava, SR   Retail a siete:       Otváracie hodiny:   €€€€€  21 – 50 €
                 p. Juraj Kundrata,     Po – Pia: 9:00 – 18:00
    Korporátni a privátni klienti:  kundrata@corner.sk staravajnorska@wineplanet.sk €€€€€  51 – 100 €
    p. Monika Kemenczeiová,               tel.: +421 2 4552 7661 kl. 333 €€€€€  100 € a viac
    kemenczeiova@corner.sk  Sledujte nás aj na Facebooku:  mobil: 0914 230 220
                 Wineplanet.sk
                                WWW.TASTEANDENJOY.SK       2/2019 | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10