Ako zostaviť vínny lístok alebo vínnu kartu

Ako zostaviť vínny lístok alebo vínnu kartu

Ako by mal vyzerať moderný vínny lístok? Jednoducho, prehľadne, logicky a nekomplikovane. V súčasnosti sa vínny lístok orientuje hlavne na ponuku vín s cieľom čo najefektívnejšie sprístupniť položky. Vínny lístok by mal byť súčasťou každej reštaurácie a winebaru, ktorý pracuje s vínom.

Prvý krok – vínny lístok či vínna karta?!

Aký je rozdiel medzi vínnym lístkom a vínnou kartou? Vínny lístok označuje niečo, v čom sa listuje a vínna karta má jednu maximálne dve stránky a používa sa najmä v bistrách, ktoré pravidelne menia ponuku rozlievaných vín.

Druhý krok – poradie vín

Je dokázané, že zákazník si vie zapamätať maximálne tri až štyri vína z jednej strany. V niektorých lístkoch môžete listovať a čítať aj hodiny, sú zbytočne zdĺhavé a zákazníka unavia skôr ako si vyberie víno. Obsahovo musí byť vínny lístok čo najjednoduchší a logicky usporiadaný. Samozrejme bez kvetnatých opisov na pol strany. Ročník je smerodajný pri víne, nemal by chýbať.

Okrem klasickej tlačenej formy sa dnes môžeme stretnúť aj s lístkom v elektronickej podobe v ipode. Cieľom vínneho lístka nie je zaujať vizuálne, ale obsahovo.

Vína musia byť usporiadané od najľahších k bohatším. Štruktúra vínneho lístka by mala byť v nasledovnom poradí:

1. Rozlievané vína v poradí šumivé, biele, ružové, červené, sladké alebo fortifikované.

2. Šumivé vína v poradí slovenské sekty, ostatné šumivé vína /Franciacorta, Prosecco, Cava, Crémant/.

3. Champagne od základných neročníkových, ročníkové a prestížne.

4. Biele vína podľa krajiny od najmladších po najstaršie, od ľahších po ťažšie a od suchých po sladšie.

5. Rosé rovnako ako biele vína

6. Červené vína rovnako ako biele vína a rosé

7. Prírodne sladké vína

8. Fortifikované vína

vinna-karta-1.jpg

Tretí krok – povinné údaje

Pri každom víne vo vínnom lístku musí byť uvedený názov vinárstva a vína /výrobca, odroda/, oblasť, ročník, objem a cena.

Vínny lístok sa môže doplniť o rôzne odporúčania, môže sa meniť v rámci sezóny /stačí vložiť list s ponúkanými vínami/. Každý zákazník privíta informáciu , či je víno v BIO alebo v Organic kvalite.

Ak reštaurácia má svojho someliéra, v ponuke vínneho lístka môže byť i jeho osobná selekcia desiatich vín, ktoré on považuje za zaujímavé.

Štvrtý krok – najčastejšie chyby a omyly

Najčastejším nedostatkom vínneho lístka je jeho vzhľad – mastný, chýbajúce strany alebo vína, poškodený a nelogický. Veľa reštaurácii vo svojom lístku zámerne neuvádza ročník a tým zavádza zákazníka, ktorý má právo na túto informáciu.

Bez someliéra nie je možné, aby si personál pamätal všetky ročníky a odbiehal zisťovať do vinotéky ich stav. V súčasnosti ceny slovenských vín reflektujú ročník.

vinna-karta-2.jpg

Obmena nutná

Hodnotný vínny lístok by sa mal obmieňať minimálne dvakrát do roka a priebežne sa dopĺňať. Mal by byť logický, aktuálny  a flexibilný. Ideálnou možnosťou je, aby reštaurácie zamestnávali someliérov, ktorí budú zodpovední za nákup vín a vínny lístok. Ich znalosti umožňujú zhodnotiť vynaložené prostriedky čo najefektívnejšie. Z toho vyplýva, že do reštaurácií by mal výhradne nakupovať víno someliér. Ak reštaurácia nemá someliéra, musí spolupracovať s externým someliérom, ktorý pracuje pre dodávateľskú spoločnosť, s ktorou daný podnik pracuje. Spoločnosť Corner & Co. poskytuje pre svojich klientov takýto servis, v spolupráci so someliérmi navrhuje vína do vínneho lístku a poskytuje aj jeho dodanie zákazníkovi v peknom grafickom prevedení.

Kvalitné víno sa stalo neoddeliteľnou súčasťou modernej gastronómie a kultúry. Reštaurácie by myli preto disponovať kvalitným a moderným vínnym lístkom s vínami, ktoré nie sú bežne dostupné v supermarketoch. Vína v lístku musia byť kvalitné, správne usporiadané a predajné.