Najväčší producenti vína vo svete

Najväčší producenti vína vo svete

S výrobou lahodného vína sa často spájajú krajiny ako Francúzsko, Taliansko či Španielsko a to právom – patria totiž do prvej trojky najväčších producentov vína na svete.

Tieto tri krajiny sú tiež najväčšími svetovými vývozcami a predstavujú viac ako 50% svetového objemu vína. Výroba sa za posledný rok zvýšila v USA, Argentíne, Čile a na Novom Zélande, no produkcia v Južnej Afrike klesla v dôsledku sucha. Ešte pred dvoma rokmi však svetová výroba vína zaznamenala pokles o 8,2% na 246,7 miliónov hektolitrov, pričom najväčší pokles bol v krajinách Európskej únie, kde došlo k poklesu až o 14%. Extrémne poveternostné udalosti v rolu 2017 viedli k predčasnému zberu úrody, ktorej tak bolo nedostatočné množstvo. O rok sa však situácia obrátila a v roku 2018 sa celosvetová produkcia vína zvýšila o 42,5 miliónov hektolitrov na 292,3 miliónov hektolitrov.

Najväčším producentom vína na svete je Taliansko s 54,8 miliónov hektolitrov, nasledované Francúzskom (49,1 miliónov hektolitrov) a Španielskom (44,4 miliónov hektolitrov). Produkcia vína v USA vzrástla o 0,5 milióna hektolitrov v porovnaní s rokom 2017, ktorý dosiahol 23,9 miliónov hektolitrov (bez džúsu a muštov). V Portugalsku pleseň a múčnatka spred pár rokov ovplyvnila minuloročný zber, aj keď produkcia bola stále vyššia ako priemer za posledné roky (6,1 miliónov hektolitrov).

Produkcia v Grécku (2,2 miliónov hektolitrov) a Bulharsku (1,0 miliónov hektolitrov) bola nízka. Výroba v Argentíne vzrástla o 2,7 na 14,5 miliónov hektolitrov, zatiaľ čo Čile zaznamenalo silný rast s nárastom o 3,4 miliónov hektolitrov. Produkcia v Brazílii však klesla na 3,1 miliónov hektolitrov. Z dostupných údajov sa úroveň výroby v Číne odhaduje na 9,3 miliónov hektolitrov.

Južná Afrika v roku 2018 vyprodukovala 9,5 miliónov hektolitrov, o 1,4 milióna hektolitrov menej kvôli suchu, ktoré postihlo krajinu. Oproti tomu austrálska výroba zostala stabilná s 12,9 miliónov hektolitrov. Nový Zéland vyprodukoval 3 milióny hektolitrov, čo predstavuje nárast o 0,2 milióna hektolitrov. Krajinou vyrábajúcou najmenej vína je Belgicko, kde sa ročne vyrobí skromných 2 000 hektolitrov.

 

Od roku 2014 klesá svetová plocha vinohradov, za čo môže predovšetkým zníženie plochy viníc v USA, Portugalsku, Iráne a Turecku. Celková plocha vinohradov sa odhaduje na 7,4 miliónov hektárov. Najviac ich má Španielsko, 969 tisíc hektárov.

Nárast zaznamenali aj v Taliansku, odhaduje sa, že plocha vinohradov medzi rokmi 2017 a 2018 vzrástla približne o 5 kha a dosiahla tak 706 kha. Expanzia čínskych viníc (875 kha) v Ázii sa po viac ako 10 rokoch silného rastu spomalila, zatiaľ čo v Turecku (448 kha) sa jeho stabilizácia v roku 2018 ustálila po poklese od roku 2003. V Amerike sa vinohradnícka oblasť zväčšila najmä v Mexiku, kde dosiahla 34 kha.

To naj: 

Taliansko: najväčší producent vína na svete

Španielsko: má najväčšiu plochu viníc

USA: je najväčší spotrebiteľ vína

Francúzsko: najväčší vývozca vína podľa hodnoty

Španielsko: najväčší vývozca vína podľa objemu