Vinárstvo Mrva & Stanko o pôvode hrozna

Vinárstvo Mrva & Stanko o pôvode hrozna

Dnes na Slovensku rezonuje kauza o pôvode hrozna, či sú slovenské vína vyrobené zo slovenského hrozna. Vinárstvo Mrva a Stanko má svojich stálych dodávateľov-vinohradníkov, od ktorých už desiatky rokov odkupuje hrozno.Veľa ľudí im vyčítalo, že nemá svoje vlastné vinohrady. Aká je situácia teraz? Odpovedá nám majiteľ a vinár Vladimír Mrva.

Máme dlhoročných zmluvných dodávateľov hrozna, s ktorými spolupracujeme počas roka, spoločne konzultujeme agrotechnické práce vo viniciach a naši partneri pre nás pestujú hrozno podľa našich požiadaviek.

Čo sa týka vlastných vinohradov, tú otázku dostávame pravidelne a snažíme sa na ňu reálne odpovedať, o tejto téme diskutujeme a objasňujeme danú situáciu.

Možno začnem tým, že v období nášho spoločného začiatku sme sa s Petrom Stankom rozhodovali, akým smerom pôjdeme. Rozhodli sme sa ísť najskôr smerom vytvorenia vlastného vinárstva, ktoré bude kompletne vybudované po technologickej stránke a až následne prejdeme na postupnú výsadbu vlastných vinohradov, aby sme i v tejto oblasti boli sebestační.

Vinohradníci potrebujú nás a my potrebujeme ich, bez nich by to nefungovalo. Takáto forma obchodnej spolupráce je štandardná a bežná i v zahraničí.

Image

Naše rozhodnutie bolo z jedného pragmatického dôvodu, a tým sú financie. Začiatky boli náročné. Keďže sme nemali žiadnych investorov a nedisponovali žiadnymi nehnuteľnosťami, bolo potrebné financovať výstavbu prostredníctvom banky.

Druhým aspektom, ktorý je veľmi rozhodujúci pri tejto téme, je aktuálny princíp fungovania na Slovensku. Po revolúcii sme mali veľké vinárske podniky, pestovateľské družstvá a štátne majetky. Ako ste si všimli, veľké vinárske spoločnosti svoju činnosť skončili, no pestovatelia hrozna zostali a naďalej sa venovali pestovaniu hrozna.

V tomto období vinohradníci majú vo veľmi obmedzenom množstve možnosť spracovávať svoju produkciu, alebo vôbec. To znamená, že sú odkázaní na partnerskú spoluprácu predaja hrozna.

Zároveň by som rád upriamil pozornosť na fakt, že pri návštevách vinárstiev vo Francúzsku, Taliansku i Rakúsku, máte možnosť zhliadnuť krásne vinohradnícke oblasti s vinárstvami. Treba však zohľadniť históriu vinárstiev, kedy sa vinohradníctvu venuje, piata, siedma, niekedy desiata generácia od času, kedy začínali.

Image

Verím však tomu, že naše deti budú v našej ceste pokračovať, budú zveľaďovať naše vinárstvo a ďalším krokom bude výsadba vinohradov. Ku všetkému máme zodpovedný prístup a nechceme sa zadĺžiť do takej miery, aby sme skončili a aby možno niekto skonštatoval: „Vidíš? Už nevedeli, čo majú robiť.“ My teraz stabilne stojíme na nohách a vieme, čo je v našich možnostiach.

Jedna etapa je za nami a nejaké vízie a plány sú pred nami.  Verím tomu, že všetko sa naplní a pôjdeme naozaj smerom, ako je to v tradičných vinárskych krajinách, teda postupne z generácie na generáciu.   

Image

Možno práve v tomto období sme svedkami toho, že na Slovensku je viac hrozna a viac pestovateľov hrozna, ktorí nemajú možnosť takejto partnerskej spolupráce a majú problém hrozno spracovať samostatne. A práve táto situácia ukázala, dôležitosť takéhoto partnerstva, kde na jednej strane odberateľ surovinu vie odobrať a zaplatiť a na druhej strane mať partnera, ktorý vie dopestovať surovinu na kvalitných pôdach, z ktorých sa dajú vyrobiť kvalitné vína.

Netajíme sa tým, že v budúcnosti by sme samozrejme chceli mať vlastné vinohrady, ťažko však predvídať časový horizont, v ktorom výsadbu zrealizujeme, nakoľko to nie je jednoduché ani po stránke legislatívnej a taktiež finančnej.

Naša predstava je nájsť  také plochy vinohradov, kde by sme vedeli pestovať hrozno, nazvem to francúzskym výrazom Premier Grand Cru, čo znamená tú najvyššiu kvalitu hrozna, ktorá bude odrážať terroir.