Page 10 - Taste&Enjoy-Leto-2019
P. 10

LIFE


    Marchesi Antinori spolupracuje                   Vinárstvo Emiliana

    s automobilkou Maserati                      je vegánske


    Maserati oznámilo svoje partnerstvo  TALIANSKE IKONY SPOLOČNE   Vinárstvo Emiliana získalo certifikáciu
    s historickým toskánskym vinárstvom  Rodina Antinoriovcov vyrába víno už viac  na používanie značky Vegan Society, ktorá
    Marchesi Antinori, popredným výrobcom  ako šesťsto rokov a 26 generácií, odkedy  akredituje, že ich bio a biodynamické vína
    kvalitných vín. Tieto dve veľmi vážené  sa Giovanni di Piero Antinori v roku 1385  sú vyrobené bez akýchkoľvek živočíšnych
    talianske spoločnosti vytvorili partnerstvo  pripojil k florentskému cechu vinárov.  produktov.
    na propagáciu svojich značiek vo svete. Svoju podnikateľskú činnosť vykonával
                     vždy s inovatívnymi a niekedy odvážnymi  Značka Vegan Society je registrovaná
    Prvý unikátny model Maserati One of One  stratégiami, ale vždy s rešpektom  v Európe, Spojených štátoch amerických,
    vznikol pre Allegra Antinoriho. k tradíciám a okolitému prostrediu. Kanade, Austrálii a Indii. Ako
                                      medzinárodný štandard pre skutočne
    Výrobca luxusných automobilov Maserati  Partnerstvo Maserati s Antinori budeme  vegánske produkty sa nachádza aktuálne
    si vybral na spoluprácu vinárstvo Antinori,  môcť sledovať v sérii spoločných  na etiketách viac ako 30 000 produktov
    aby zdôraznil jednu z kľúčových hodnôt  podujatí a iniciatív inšpirovaných  na svete.
    značky. Vynikajúca talianska kvalita je  spoločnými hodnotami oboch podnikov:
    spoločnou hodnotou oboch podnikov,  tradíciou a inováciou, neustálym úsilím
    ktoré sa nekompromisne usilujú  o dokonalosť a remeselnou zručnosťou
    o dosiahnutie vysokej úrovne svojich  založenou na pozornosti venovanej
    produktov.            detailom a vášňou pre kvalitu.

    Automobilka Maserati na Geneva Motor  Maserati a Antinori s touto afinitou  Reya v novom šate
    Show 2019 predstavila nový program  hodnôt teraz spájajú svoje stáročia
    výroby unikátnych automobilov, ktoré si  histórie, tvarované výnimočnými ľuďmi
    môžu konfigurovať sami zákazníci. Prvý  a jedinečnými skúsenosťami, aby sa  Dve vína obľúbenej slovenskej značky
    unikátny model SUV Maserati Levante  so svetom podelili o skutočnú podstatu  Reya sa tento rok odeli do nových etikiet.
    ONE OF ONE vznikol pre Allegra  talianskej excelentnosti.     Vynovenému dizajnu sa teší talianske
    Antinoriho, viceprezidenta slávneho                Prosecco z D.O.C. Treviso a Rizling
    vinárstva Marchesi Antinori.                    z nemeckého Moselu.


     8 | 2/2019      WWW.TASTEANDENJOY.SK
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15