Page 11 - Taste&Enjoy-Leto-2019
P. 11

LIFE


                                     Villa Maria

                                     v top 3 svetových
                                     značiek vína


                                     Po prvýkrát v histórii sa novozélandská
                                     značka vína umiestnila medzi prvými
    Taste & Enjoy                           tromi najobdivovanejšími značkami
                                     na svete. Na odovzdávaní cien
    opäť ocenený                           v nemeckom Düsseldorfe získalo vinárstvo
                                     Villa Maria hodnotný titul a tretie miesto
    na Podnikovom                           v rebríčku Most Admired Wine Brand
                                     in the World.
    médiu roka                            „Toto ocenenie je dôkazom neochvejnej

                                     vášne, nadšenia a inteligencie vinárskych
    Časopis, ktorý držíte v rukách, sa                tímov. Kvalita našich vín konzistentne
    teší oceneniam už po druhý rok.  Náš someliér Rasťo       ukazuje, že vynikáme vo všetkých
    Po minuloročnom víťazstve sa                   kritériách na udelenie ceny. Je to
    Taste & Enjoy tento rok v máji umiestnil  Šuták boduje      fantastické uznanie pre Villa Maria
    na 2. mieste v rebríčku podnikových                a som nesmierne hrdý na to, že v tomto
    časopisov na Slovensku, hneď za Private  na Majstrovstvách    prestížnom globálnom zozname hráme
    Banking Times – Tatra Banka.                   vysokú ligu,“ povedal Sir George
                     sveta someliérov         Fistonich, zakladateľ a prezident Villa
    Tretím miestom medzi elektronickými                Maria.
    magazínmi a médiami bola ocenená aj
    nová verzia online časopisu na stránke  Víťazom tohtoročných, v poradí už  Villa Maria bola vymenovaná
    www.tasteandenjoy.sk, kde je možné  16. Majstrovstiev sveta someliérov  za novozélandskú najobdivovanejšiu
    prelistovať si všetky vydania Taste & Enjoy  v Antverpách, sa stal someliér Marc  značku vína už po päť po sebe idúcich
    a zaujímavé blogové príspevky. Ocenenie  Almert z Nemecka. Na druhom mieste sa  rokov a umiestnila sa aj v rebríčku
    prebral Ing. Richard Chládek, prokurista  umiestnila Nina Hjgaard Jensen z Dánska  svetových top 10 na štvrtom mieste v roku
    Corner & Co. (na foto)      a tretí bol Majster Európy a Afriky 2018  2015 a 2017, a na ôsmej priečke v r. 2016
                     z Viedne Raimonds Tomsons z Lotyšska.  a 2018.
                     Tento rok o titul Majstra sveta someliérov
                     bojovalo rekordných 66 someliérov zo 63  Hodnotitelia posudzujú, do akej miery
                     krajín. Slovensko reprezentoval Rastislav  je víno a značka skutočným odrazom
                     Šuták, someliér spoločnosti Corner & Co,  krajiny pôvodu, konzistencie a kvality,
                     ktorý sa umiestnil na výbornom  marketingovej príťažlivosti a schopnosti
                     24. mieste. Je to najlepšie umiestnenie  uspokojiť potreby spotrebiteľov.
                     slovenského someliéra na Majstrovstvách
    Champagne            sveta someliérov. Rasťo dodáva: „Tieto  Ocenenie „Most Admired Wine Brands“
                     majstrovstvá boli veľmi náročné. Ak to
                                     organizované Drinks International,
    Bollinger oficiálne       vezmem od začiatku, týchto majstrovstiev  jedným z popredných svetových
                     sa zúčastnilo 66 someliérov, čo je zatiaľ
                                     a najrešpektovanejších časopisov
    uvádza La Grande         najvyšší počet v histórii majstrovstiev. Test  o nápojoch a globálnou výskumnou
                                     spoločnosťou vo Veľkej Británii. Ocenenia
                     v základnom kole mal 60 otázok a časový
    Année 2008            limit 60 minút, čiže na každú otázku bola  posudzuje viac ako 130 odborníkov
                     jedna minúta. Ja som spokojný so svojím
                                     v odbore.
                     umiestnením, posunul som sa z 32. miesta,
    Pri slávnostnej večeri v Champagne  ktoré som obsadil na posledných  Villa Maria je lídrom v oblasti trvalej
    Bollinger dňa 26. marca 2019 bolo  Majstrovstvách sveta v Argentíne,  udržateľnosti, inovácií a kvality a je
    oficiálne uvedené na trh šampanské  na 24. miesto. Veľa dobrých someliérov,  novozélandským rodinným vinárstvom,
    La Grande Année, ročník 2008. Podujatia  ktorých poznám, skončilo až v druhej  ktoré je uznávané ako ikona v globálnom
    pod taktovkou francúzskeho šéfkuchára  30-tke.“         vinárskom priemysle.
    Jeana Sulpicea sa zúčastnili vplyvní
    medzinárodní vínni novinári.                                WWW.TASTEANDENJOY.SK       2/2019 | 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16