Page 15 - Taste&Enjoy-Leto-2019
P. 15

LIFE














































    Gaetano Marzotto prijíma ocenenie

    za celoživotné dielo 2019


    Gaetano Marzotto, prezident skupiny  Angelo Gaja, Margrit Biever-Mondavi  pretransformovali skupinu Santa
    Santa Margherita Wine Group, získal  a Marvin R. Shanken, pridelila porota  Margherita Wine Group do jednej
    „Cenu za celoživotné dielo 2019“  odborných novinárov od vinárskeho  z najvýznamnejších súkromných
    na 15. odovzdávaní cien Meininger  vydavateľa Meininger Verlag. Ich tituly  spoločností v Taliansku.
    Awards „Excellence in wine & spirit“. zahŕňajú časopisy ako Weinwirtschaft,
                     Wine Business International, Sommelier  „Som nesmierne hrdý na to, že som
    Slávnostné odovzdávanie cien sa  a Weinwelt. Porota sa rozhodla oceniť  získal toto ocenenie ako uznanie mojej
    uskutočnilo v sobotu 16. marca 2019  vynikajúci úspech, ktorý dosiahol Gaetano  práce," komentoval Gaetano Marzotto.
    v Düsseldorfe, večer pred začiatkom  Marzotto vo svojej dlhoročnej kariére  „Nevnímam to ako osobné ocenenie, ale
    jedného z najvýznamnejších veľtrhov  vo vinárskom sektore.    skôr uznanie tvrdej práce a oddanosti
    na svete Prowein. Galavečera sa zúčastnilo            mojich bratov, Stefana, Nicola a Lucu
    viac ako 600 hostí, medzi ktorými boli  Gaetano, spolu so svojimi bratmi  spolu s viac ako 380 ľuďmi, ktorí
    aj popredné medzinárodné osobnosti  Stefanom, Nicolom a Lucou, dokázali  s nami pracujú každý deň v Taliansku
    z vinárskeho sveta.       priniesť prestíž rodinnému podniku,  a v zahraničí. Spolu tvoríme sen nášho
                     ktorý zdedili, a budovať ho s víziou,  zakladateľa, môjho starého otca Gaetano,
    Cenu, ktorá bola udelená     vášňou a obetavosťou. Vďaka jednému  a robím ho ešte väčším a ambicióznejším."
    v predchádzajúcich rokoch    z najväčších investičných plánov v histórii
    medzinárodným vinárskym hviezdam  talianskeho vína (od roku 2005 do
    ako Gina Gallo, Miguel A. Torres, Fritz  súčasnosti viac ako 242 miliónov eur,
    Keller, barón Philippe de Rothschild,  čím aj zdvojnásobili zamestnanosť)



                                WWW.TASTEANDENJOY.SK       2/2019 | 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20